การให้คำปรึกษาวิจัยรายบุคคล

  กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยมีบริการให้คำปรึกษาวิจัยรายบุคคล โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมให้คำปรึกษาวิจัยได้ตามความต้องการของผู้ขอรับคำปรึกษา ตั้งแต่ การเลือกหัวข้อวิจัย การสืบค้นข้อมูลวิจัย การพัฒนาโครงร่างวิจัย การเก็บข้อมูล ไปจนถึง การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัย

  ท่านสามารถแวะมาคุยกับเราได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาวิจัยทางคลินิก ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพียงแต่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาวิจัยตามลิ้งค์นี้  Download แบบฟอร์ม  ผู้จัดการวิจัยจะประสานให้ท่านได้พบและพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในเวลาอันรวดเร็ว

  นอกจากนี้ ท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามเบื้องต้นที่หมายเลข 1395 หรือท่านสามารถทิ้งข้อความเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการปรึกษาหารือได้ทางช่องทางออนไลน์ในลิ้งค์ถัดไปบนเมนูนี้