ติดต่อเราได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 8
รพ.สรรพสิทธิประสงค์,ถนน.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-319-200 ต่อ 1395