ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

 • Vachira Posai. Assessment of the Health-Promoting Behaviors of Hospitalized Patients with Non-Communicable Diseases During the Second Wave of COVID-19. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 2021 August 13; 14: 2185-2194. [ link to article.]
 • Chamnan P, Srisawang O, Congprasert J. Cardiovascular risk assessment and prevention in ASEAN countries: A scoping review. WHO Bulletin 2021 (in press)
 • Chamnan P. Achieving sensible targets for a diabetes care cascade in LMICs. Lancet Glob Health. 2021 Sep 22:S2214-109X(21)00403-4. doi: 10.1016/S2214-109X(21)00403-4. [ link to article.]
 • Siripanthong P, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. Efficacy of Cold Gel Pack in Reducing Postoperative Pain in Cesarean Delivery at Sanpasitthiprasong Hospital: Randomized controlled trial. Thai J Obstet Gynaecol 2021 [ link to article.]
 • Pongtipakorn N, Puntachai P, Chamnan P. Comparative Performance of Ultrasonographic Fetal Biometry and Three Clinical Equations in the Intrapartum Period for Estimating Fetal Weight in Thai Singleton Pregnant Women Giving Birth at a Referral Tertiary Hospital. Thai J Obstet Gynaecol 2021 [ link to article.]
 • Chamnan P. Gaps in Achieving Coverage of Diabetes Treatments in Low-income and Middle-income Countries. Lancet Healthy Longev 2021; 2(6), e306-307 [link to article.]
 • Srisutham K, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. Efficacy of Vaginal and Oral Progesterone After Tocolytic Therapy in Threatened Preterm Labor: A 3-Arm Parallel-Group Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 2021;104(5):746-56 [link to article.]
 • Lim LL, Lau ESH, Fu AWC, Ray S, Hung Y-J, Tan ATB, Chamnan P, et al. on behalf of the Asia-Pacific JADE Study Group. Effects of a Technology-Assisted Integrated Diabetes Care Program on Cardiometabolic Risk Factors among Patients with Type 2 Diabetes in the Asia-Pacific Region: The JADE Program Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021 Apr 1;4(4):e217557. [ link to article.]
 • Suebsamran P, Aekplakorn W, Chamnan P, Bumrerraj S, Kuhiranyaratn P, Kessomboon P. Association of body mass index and other factors with metabolically unhealthy status: Results from the national health examination survey IV. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 2021; 26(2): 1-9. [ link to article.]
 • Booraphun S, Hantrakun V, Siriboon S, Boonsri C, Poomthong P, Singkaew BO, Wasombat O, Chamnan P, et al. Effectiveness of a sepsis programme in a resource-limited setting: a retrospective analysis of data of a prospective observational study (Ubon-sepsis). BMJ Open. 2021 Feb 18;11(2):e041022. [ link to article.]
 • Chotichavanrattanakun K, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. First trimester risk factors of pregnancy associated hypertension in Sanpasitthiprasong Hospital. Thai J Obstet Gynaecol 2021; 26(1): 26-39. [ link to article.]
 • Wright SW, Kaewarpai T, Lovelace-Macon L, Ducken D, Hantrakun V, Rudd KE, Teparrukkul P, Phunpang R, Ekchariyawat P, Dulsuk A, Moonmueangsan B, Morakot C, Thiansukhon E, Limmathurotsakul D, Chantratita N, West TE. A Two Biomarker Model Augments Clinical Prediction of Mortality in Melioidosis. Clin Infect Dis. 2021 Mar 1;72(5):821-828 [ link to article.]
 • ดูทั้งหมด  การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติของบุคลากร

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “EHR: Advantages and challenges of using routine data for research (Thailand experience)” ในที่ประชุม Diabetes and Infection Network Workshop ณ เมือง New Delhi ประเทศ India (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Non-communicable diseases as underlying conditions: Clinical epidemiology” ในที่ประชุม Infection and Immunity in Antimicrobial Resistance Meeting 2019 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “Impact of lifestyle modification on development of dementia, chronic kidney disease, diabetes and cardiovascular disease in a Thai general population in Ubon Ratchathani (ELEGANCE): Short term results” ในที่ประชุม Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (นพ.ปริญญา ชำนาญ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What Medical Students Learned about Professionalism in a Hidden Curriculum: Medical Teacher and Resident Perspectives” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Fostering residency research skills through a multi-mentoring system” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of bedside teaching programme in surgical clerkship” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.สมานจิตต์ สมัครประโคน)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “What do medical students learn from Pediatrics family home visit? Mixed methods” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (พญ.นวรัตน์ อรุณยะเดช)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Health System Research: teaching in 5th year medical students by multidisciplinary staff in Medical Teaching Center, Sunprasitthiprasong Hospital, Thailand: 10-year experience” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Research of medical students of Sunpasitthiprasong Hospital Ubonratchathani, Thailand: a 5-year audit” ในที่ประชุม AMEE 2019 ณ เมือง Vienna ประเทศ Austria (นางสาวประภาพร สุวะรัตน์ชัย)
 • นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Physical activity as key risk factors for incident dementiain a Thai population: Health Checks Ubon Ratchathani (HCUR) Study” ในที่ประชุม AHA EPI/Lifestyle 2018 Scientific Sessions ณ เมือง New Orleans, Louisiana ประเทศ USA (นพ.ปริญญา ชำนาญ)

 • ดูทั้งหมด